'Sociaal beleid Midden-Drenthe niet transparant genoeg'

BEILEN - Het bijstands- en reïntegratiebeleid van Midden-Drenthe is niet transparant en controleerbaar genoeg. Dat is de hoofdconclusie van het onderzoek naar vermeende misstanden bij de sociale dienst in die gemeente.

In mei bracht RTV Drenthe aan het licht dat bijstandsgerechtigden in Midden-Drenthe in hun ogen te snel worden gekort op hun uitkering. Hoewel het volgens wethouder Lohuis om een kleine groep van onder de veertig jaar gaat, besloot de gemeenteraad in een extra raadsvergadering tot een onderzoek naar het bijstands- en reïntegratiebeleid van de gemeente.


De conclusies daarvan zijn vanavond gepresenteerd. Volgens de onderzoekers handelt de gemeente Midden-Drenthe vooral pragmatisch en doelgericht en is er minder aandacht voor overheidsnormen als navolgbaarheid en transparantie. Zo zouden klachten worden opgelost zonder dit vast te leggen, waardoor het niet meer na te trekken is. Dit werkt volgens de onderzoekers willekeur in de hand. Ook concluderen de onderzoekers dat, door het ontbreken van richtlijnen, de uitvoering van het bijstands- en reïntegratiebeleid subjectief is en er ruimte is voor bestuurlijke bemoeienis.


Broertjes
Burgemeester Jan Broertjes is te nauw betrokken bij de zaak van cliënt Heesterman. In een gesprek tussen Broertjes en de juridisch adviseur van Heesterman deed de burgemeester een voorstel om de klacht op te lossen. Dit had volgens de onderzoekers niet gemogen.


Ook stellen de onderzoekers dat de informatie die Broertjes gaf tijdens de extra raadsvergadering op 21 mei niet klopt met het onderzoek. Broertjes zei tijdens de extra raadsvergadering dat hij zich had laten verleiden tot het doen van het voorstel aan Heesterman. Maar de onderzoekers concluderen dat hij zelf het initiatief nam voor het doen van het voorstel. Daarnaast zei Broertjes dat de rest van het college van B en W het eens was met het voeren van een-op-eengesprekken met cliënten. Uit het onderzoek blijkt dat wethouder Emco Dolfing adviseerde om de gesprekken niet een-op-een te voeren.


Aanbevelingen
De onderzoekers adviseren de gemeente Midden-Drenthe om afwegingen en besluiten controleerbaar en inzichtelijk te maken en opnieuw naar het bijstands- en reïntegratiebeleid te kijken.

Meer over dit onderwerp:
Beilen
Deel dit artikel: