Raad Assen zit bovenop kwaliteit nieuwe zorgtaken

Mensen met HH2 krijgen dat in ieder geval tot eind 2016
Mensen met HH2 krijgen dat in ieder geval tot eind 2016
ASSEN - De raad van Assen wil vanaf 1 januari een strenge kwaliteitsbewaking van de jeugdhulp, de wmo-zorg en de participatiewet. Twee keer per jaar moet er een uitgebreide rapportage komen over de gang van zaken.
Daarvoor is gisteravond een raadsbrede motie aangenomen. Assen krijgt net als alle andere gemeenten vanaf 2015 al deze taken erbij en de raad wil voorkomen dat er in deze kwetsbare groepen mensen buiten de boot vallen.

Tevredenheidsonderzoek

Voor de wmo-zorg wil de Asser politiek ondermeer twee keer per jaar een tevredenheidsonderzoek, zowel onder cliënten als zorgaanbieders. Bij de participatiewet moeten in voor- en najaar alle cijfers op tafel over instroom en uitstroom van de doelgroep, zoals mensen met een beperking, bijstandsgerechtigden en jongeren met een arbeidshandicap. Als het gaat om jeugdhulp moet getoetst worden of de jeugdhulpverleners voldoen aan de kwaliteitseisen en of één plan en één regisseur per gezin ook echt werkt. Ook moet blijken of elke vraag rond jeugdhulp in korte tijd op de juiste plek belandt.

In september was er nog een motie ingediend die uitging van vier rapportages per jaar aan de raad, maar dat is teruggebracht naar twee.

Eerder hierover:

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.