Directeur Bonte Wever: Asser ijsbaan sluit definitief

ASSEN - De Bonte Wever wil de ijsbaan in Assen in maart 2015 sluiten, of anders in 2016. Maar dicht gaat de kunstijsbaan definitief, zo heeft de directie van De Bonte Wever de gemeente Assen deze maand in een brief laten weten.

Veiligheid niet te garanderen

In de brief staat dat De Bonte Wever niet langer de veiligheid kan garanderen van de gebruikers en de bezoekers, omdat de baan sterk verouderd is. Vanwege de aanwezigheid van ammoniak is de veiligheid in het geding, aldus directeur Christa de Ruiter, namens eigenaar Jan Smit van de Bonte Wever.


Wethouder Albert Smit van Assen kwam vanavond in de gemeenteraad met de brief van 23 oktober op de proppen, na vragen van de PvdA en PLOP over de toekomst van de ijsbaan en wat de gemeente eraan gaat doen om de ijsbaan voor Assen en voor Drenthe te behouden. Volgens Smit zien gemeente en provincie geen mogelijkheden om iets te doen, om Drenthe's enige kunstijsbaan te behouden.


Tonnen verlies

Ooit was het ijsstadion eigendom van de provincie Drenthe, maar toen de gemeente Assen daar het overdekte zwemparadijs DeSmelt bij bouwde, nam de gemeente het hele complex over. Dat is vervolgens overgenomen door ondernemer Hennie van der Most, toen de gemeente Assen het zwem- en ijsparadijs vanwege grote tekorten kwijt moest. Enkele jaren geleden nam zakenpartner Jan Smit DeSmelt weer over, omdat Hennie van der Most te veel strijd had met de gemeente Assen. Volgens Smit lijdt De Bonte Wever elk jaar tonnen verlies op de half overdekte ijsbaan en moet hij vele miljoenen aan vervangingsinvesteringen doen om de ijsbaan aan alle veiligheidseisen te laten voldoen. In de brief aan de gemeente heeft hij aangegeven "dit niet te kunnen en te willen dragen."


Grote evenementen naar De Bonte Wever

Wethouder Albert Smit zegt dat de gemeente Assen verder ook geen kans ziet om het ijsstadion voor sluiting te behoeden en datzelfde heeft de provincie hem aangegeven. "Ik zou ook graag zien dat deze regionale en zelfs provinciale voorziening blijft bestaan. Maar dat is niet reeël. Eigenaar Smit zegt de veiligheid niet langer te kunnen garanderen van de bezoekers. En daarom wil hij de ijsbaan het liefst in maart volgend jaar sluiten, en anders in elk geval uiterlijk in maart 2016. "

Wel heeft eigenaar Jan Smit aangegeven dat hij in elk geval gaat investeren in verdere uitbreiding van het hotel van De Bonte Wever en dat hij grote nationale en internationale evenementen naar zijn complex in Assen wil gaan halen.


Inspanningsverplichting

Over de ijsbaan werd altijd gezegd dat particulier ondernemer Hennie van der Most, en later eigenaar Jan Smit. een inspanningsverplichting had om de kunstijsbaan open te houden. Maar volgens wethouder Albert Smit geldt die inspanningsverplichting voor de exploitatie "zolang dat redelijkerwijs bedrijfseconomisch uit kan." Met de tonnen verlies jaarlijks en de miljoenen die nodig zijn aan vervangingsinvesteringen, is daar dus geen sprake meer van.


Eerder hierover:

PvdA en PLOP Assen willen duidelijkheid over toekomst ijsbaan

Meer over dit onderwerp:
Assen
Deel dit artikel: