Kamervragen over aantal asielzoekers in Oranje

DEN HAAG - De tweemans Kamerfractie Bontes/Van Klaveren heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de komst van 1400 asielzoekers naar Oranje.

Ze vragen zich af of de staatssecretaris het ook buiten proportie vindt om 1400 asielzoekers te vestigen in een dorpje met 140 inwoners. Ook willen ze onder meer weten of hij er voorstander van is om asielzoekers in hun eigen regio op te vangen, en zo nee waarom niet.


Hieronder alle vragen van de fractie:

1. Heeft u kennis genomen van het bericht 'Het gaat mis met zoveel asielzoekers'? (De Telegraaf)

2. Deelt u de visie van onze fractie dat het alle redelijkheid te buiten gaat om een dorpje van 140 inwoners door de komst van 1400 asielzoekers te laten vertienvoudigen?

3. Begrijpt u de grote zorg in het Drentse dorp voor ontwrichting van de lokale gemeenschap?

4. Bent u, in navolging van onze fractie, van mening dat inwoners van plaatsen zoals Oranje, die geconfronteerd worden met de komst van een asielzoekerscentrum, de mogelijkheid dienen te hebben om dit te blokkeren?

5. Deelt u onze mening dat het beleid om steeds nieuwe groepen asielzoekers toe te laten moet worden vervangen door een beleid van opvang in de regio? Zo neen, waarom niet?

6. In hoeverre begrijpt u dat de enige structurele oplossing van het probleem een opt-out is op het Europese immigratie- en asielbeleid?


Meer over dit onderwerp:
Den Haag
Deel dit artikel: