Wild zwijn blijft taboe in Drenthe

ASSEN - Het wilde zwijn blijft in Drenthe een ongenode gast. Provinciale Staten van Drenthe hebben dat bepaald, bij het vaststellen van de flora- en faunawet.

Vooral de VVD heeft grote moeite met het toelaten van het wilde zwijn. Coalitiepartij PvdA wil het dier eventueel wel verwelkomen, maar houdt zich aan de afspraken die met de liberalen zijn gemaakt. "Na de verkiezingen valt er met ons over het wilde zwijn te praten, maar nu houden we ons aan het coalitieakkoord", zei PvdA-Statenlid Maaike Bakker. Edelherten en damherten mogen zich wel op Drentse bodem begeven.


Schade

De Staten namen wel een motie aan waarin wordt geregeld dat ook burgers die schade hebben door dieren daarvoor op termijn een schadevergoeding kunnen krijgen. Tot nu toe werd alleen bedrijfsmatige schade vergoed. Maar voordat die schadevergoeding geregeld is moeten er nog afspraken gemaakt worden met de andere provincies.

Ook dringen de Staten aan op een snelle en adequate afhandeling van schades.


Eerder hierover:

- Boermarken niet te spreken over gang van zaken rond flora- en faunabeleid

- Wilde zwijnen mogen Drenthe niet in

Meer over dit onderwerp:
Assen
Deel dit artikel: