Nauwelijks biologische boeren in Drenthe

Weinig bioboeren in Drenthe
Weinig bioboeren in Drenthe
ASSEN - Biologische landbouw blijft een marginale aangelegenheid in Drenthe. Zowel bij de akkerbouw als bij de veeteeltbedrijven vormen de biologische boeren in de provincie een zeer geringe minderheid, blijkt uit de laatste jaarlijkse landbouwtelling.
1,87 procent van alle boerenbedrijven hier (een op de 53 boerderijen) voldoet aan de eisen om zich biologisch te mogen noemen. Dat percentage is weliswaar hoger dan het landelijk gemiddelde, maar daarbij moet worden opgemerkt dat het landelijk gemiddelde enorm gedrukt wordt door de torenhoge aantallen niet-biologische bedrijven in Zuid-Holland (tuinkassen) en Noord-Brabant (varkens). Vergeleken met Friesland en Groningen of bijvoorbeeld met Utrecht en Flevoland blijft Drenthe achter.

Bovendien is Drenthe een van de weinige plekken in Nederland waar er geen sprake is van een langzame opmars van biologische landbouw.

Diervriendelijkheid, kunstmest en bestrijdingsmiddelen
'Biologisch' is een wettelijk beschermd etiket. Producten van het land mogen alleen biologisch heten als ze aan hele reeks eisen voldoen, over zaken als diervriendelijkheid en het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

De Drentse akkerbouwers hebben daar in ieder geval het minst mee: slechts 371 hectare, ongeveer een gebied ter grootte van het TT-circuit inclusief parkeerterreinen, oftewel 0,66 procent van alle akkeroppervlakte wordt biologisch verbouwd. Daarmee is Drenthe bijna hekkensluiter. Bovendien is er sprake van een lichte afname door de jaren heen.

In de veehouderij in de provincie is het iets beter gesteld. 1,15 procent van alle boerderijdieren wordt biologisch gehouden en dat aandeel is in drie jaar tijd bijna verdubbeld.

Continuïteit
Toch zijn er wel degelijk argumenten voor boeren om de omschakeling te maken, niet in de laatste plaats vanwege de continuïteit van het bedrijf. Waar in heel Nederland het aantal boerenbedrijven al jaren enorm aan het afnemen is: in de laatste drie jaar alleen al van 70.000 naar 65.000, houden biologisch bedrijven wel het hoofd boven water. Hun aantal steeg de laatste jaren zelfs heel licht.

Biologische landbouw in Drente (Landbouwtelling 2014)
Aantal bedrijven: 65 (1,87% van totaal)
Akkerbouw: 371,3 hectare (0,66%)
Veeteelt: 87.869 dieren (1,15%)
80.676 kippen (1,14%)
3493 runderen (1,44%)
1591 schapen (3,00%)
1481 varkens (0,56%)
628 geiten (4,34%)

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl