Boeren en bedrijfsleven blij met provinciaal coalitieakkoord, anti-windmolenclubs teleurgesteld

ASSEN - Teleurstelling bij de anti-windmolenlobby in Drenthe over het provinciale coalitieakkoord van VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie. Maar positieve reacties van werkgeversclub VNO-NCW en MKB-Noord en de boerenorganisatie LTO. Gemengde gevoelens bij de Natuur- en Milieufederatie Drenthe.

'Tweede ministerie van Economische Zaken'
Zo waarschuwt directeur Reinder Hoekstra van de Natuur en Milieufederatie, "dat Drenthe geen tweede ministerie van economische zaken moet worden. Want daar neigt dit stuk wel naar. In tekst in elk geval, maar als ik naar de gedeputeerden kijk, zal dat anders zijn, zo verwacht ik."


De Drentse belangenclubs reageerden vanmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata op het nieuwe bestuursakkoord, dat woensdag in Provinciale Staten aan bod komt.

'Ondernemershart gaat sneller kloppen'

De eerste indruk van voorzitter Alfred Welink van VNO-NCW over het coalitieakkoord met de titel 'Dynamisch en Ondernemend', is in elk geval positief. "Ik ben best blij hiermee. Mijn ondernemershart gaat er wel sneller van kloppen, als ik hoor dat de focus vooral op de economie ligt. Maar ik vraag dan wel meteen, hoe? Hoe gaan we de economie aanjagen en hoe maken we de groei meetbaar. Dat mis ik hierin. Ik heb als nieuwe voorzitter van VNO-NCW Noord in januari gezegd bij mijn aantreden dat we als werkgeversorganisatie pas tevreden zijn als de economie in Noord-Nederland de komende jaren harder groeit dan in de rest van Nederland. Zoiets zou ik ook graag willen afspreken met de gedeputeerde."


'Als landbouw kunnen we zaken doen'

In het coalitieakkoord staat maar een korte paragraaf ingeruimd over de landbouw. "Maar als ik dan lees dat het onder economie valt, dan hebben we wel een college waar we zaken mee kunnen doen," aldus LTO-voorzitter Arend Steenbergen. Met de nieuwe CDA-gedeputeerde Henk Jumelet, die landbouw in de portefeuille krijgt, is Steenbergen tevreden. "Hij staat goed bekend als oud-wethouder van Emmen. Ik ben benieuwd hoe hij op provinciaal niveau acteert en wat hij doet met de landbouw. Hij leest in elk geval al een tijdje 'Nieuwe Oogst', en dat pleit voor hem."


Gemengde gevoelens

De Natuur- en Milieufederatie Drenthe heeft gemengde gevoelens over het coalitieakkoord.

Voorman Reinder Hoekstra mist de verbintenis met ecologie en duurzaamheid. "Focus op economische groei hoeft niet op gespannen voet te staan met natuur en milieu, maar ik mis in dit stuk toch echt de groene groei. Ik ga graag het gesprek daarover aan. Je moet zoeken naar een goede balans en dat betekent dat je een brug slaat tussen economie en groen. En ik mis ook de ruimtelijke agenda. Geef je overal de ruimte voor of is er ook nog iets als landschap en wonen?"


Anti-windmolenlobby teleurgesteld

De anti-windmolenclubs in de Veenkoloniën zijn teleurgesteld over het coalitieakkoord, zo zegt woordvoerder Rob Rietveld. "D'r staat weinig ambitie in. Alleen dat de afspraken met het rijk voor 285,5 megawatt aan windenergie worden nagekomen. Er wordt gesteld dat ze hun best gaan doen bij het rijk om te zorgen voor een plan dat meer rekening houdt met de belangen van omwonenden. Maar dat is me veel te zwak. Er is een draagvlakonderzoek geweest, waarin de bevolking zich erg sterk heeft uitgesproken tegen de windmolens. Ik mis toch een stevige lobby voor het gebied, om dat anders te regelen. Ik had meer verwacht"


Ook mist Rietveld, net als VNO-NCW Noord en de Drentse Natuur- en Milieufederatie in het coalitieakkoord duidelijke stappen om Drenthe duurzamer te maken met nieuwe technieken. "Als we iets meer op innovatie inzetten, kunnen we steeds meer energie opwekken. Alleen maar focussen op windmolens is te beperkt. Je moet een bredere discussie gaan voeren voor een energieneutraal Drenthe, samen met de bevolking."

Meer over dit onderwerp:
Assen
Deel dit artikel: