Agrarische jongeren zien toekomst in familiebedrijf

ASSEN - Veel jongeren hebben de ambitie om het agrarisch bedrijf van hun ouders over te nemen of zijn daar al mee bezig. Dit blijkt uit onderzoek van het lectoraat Familiebedrijven van de Hogeschool Windesheim, in samenwerking met LEI Wageningen UR.
85 procent van de ondervraagde jongeren heeft de intentie om het agrarisch familiebedrijf over te nemen, is daar mee bezig of heeft dit al gedaan. Zij vinden vooral de vrijheid, autonomie en de ruimte voor ondernemerschap belangrijke drijfveren om agrarisch ondernemer te worden.

Hoog opgeleid
Meer dan 70 procent van de 220 ondervraagde jongeren vindt het belangrijk dat het bedrijf binnen de familie blijft. Uit het onderzoek blijkt verder dat de agrarische jongeren ambitieus, hoogopgeleid en maatschappelijk actief zijn. Bijna de helft van de respondenten heeft een hogere beroeps- of universitaire opleiding gevolgd.

Knelpunten
Financiering van de overdracht ziet ongeveer de helft van de ondervraagden als mogelijk probleem bij een bedrijfsovername. Ook maken agrarische jongeren zich zorgen over de winstgevendheid van het bedrijf en de mogelijkheden tot schaalvergroting. Een ander knelpunt dat ruim een derde van de jonge ondernemers ervaart, is de verdeling van het bedrijf of het vermogen tussen familieleden.

Glastuinbouw minder populair
Waar veel veel jongeren het familiebedrijf willen overnemen in landbouw- en akkerbouwsector, zijn jongeren in de glastuinbouw hier veel minder zeker over. Minder dan de helft van deze jongeren wil het bedrijf van hun ouders overnemen.

Dit heeft te maken met het feit dat het economisch rendement de afgelopen jaren sterk onder druk staat. Daardoor is de overname van glastuinbouwbedrijven op dit moment samen met de bedrijfsomvang moeilijk te financieren.
Deel dit artikel: