Voormalige zandwinplas voorkomt dat Zuidwest-Drenthe natte voeten krijgt

MEPPEL - Het waterschap Reest en Wieden legt in het gebied Panjerd-Veeningen een extra waterberging aan. Dit gebeurt in een voormalige zandwinplas.
Hier wordt overvloedig regenwater opgevangen.

Ook zijn er plannen voor waterberging in het gebied Traandijk-Oshaar bij Koekange.

Extreme regenval
Met deze extra waterbergingen wil de provincie Drenthe samen met waterschap Reest en Wieden de veiligheid in Zuidwest-Drenthe vergroten. Het moet wateroverlast bij extreme regenval voorkomen. Dit moet overstromingen zoals in 1998 in Meppel tegengaan.

Voedselrijk moeras
In Panjerd-Veeningen gaat het waterschap Reest en Wieden de voormalige zandwinplas en omliggende gebieden vlakbij Veeningen aanpakken. Rondom de plas worden natuurlijke oevers gemaakt en de plas wordt uitgebreid met een ondiep stuk.

Vervolgens kan het gebied zich ontwikkelen tot een voedselrijk moeras. Als het nodig is. kan er water opgevangen worden.

Traandijk-Oshaar
Reest en Wieden wil ook de zandwinplas bij Koekange omtoveren tot waterbergingsgebied. Zodra de gemeente De Wolden een vergunning afgeeft gaan ook hier de werkzaamheden van start.

In augustus wil waterschap Reest en Wieden beginnen met de aanleg van een extra waterberging in Engelgaarde bij Meppel.
Meer over dit onderwerp:
Meppel
Deel dit artikel: