Stadsdienst Meppel blijft bestaan: beroepschauffeurs en vrijwilligers ingezet op nieuwe route

MEPPEL - De stadsdienst in Meppel blijft bestaan. De bussen gaan wel een andere route rijden. Beroepschauffeurs en vrijwilligers gaan het vervoer verzorgen.
B & W van Meppel willen dat de stadsdienst een samenvoeging wordt van Openbaar Vervoer en vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 

Meppel neemt stadsvervoer over
De provincie Drenthe en het OV Bureau Groningen Drenthe zorgen nu nog voor het openbaar stadsvervoer, maar stoppen daar in december mee in Meppel, Hoogeveen, Assen en Haren.

Lees ook: Buschauffeurs protesteren tegen opheffen stadsdiensten Hoogeveen en Meppel

"De nieuwe stadsdienst wordt opgezet volgens het principe 'wie met het OV kan reizen gààt met het OV'. Ook de huidige WMO-reizigers met een pas moeten, voor zover ze daartoe in staat zijn, met de stadsbus. Voor de mensen die dat echt niet kunnen blijft vraag afhankelijk vervoer bestaan", zegt wethouder Roelof Pieter Koning

Waar gaat de nieuwe stadsbus rijden?
"Meppel heeft het huidige reisgedrag van zowel OV-reizigers als WMO-reizigers bekeken. Daaruit is de conclusie getrokken dat de stadsroute moet worden aangepast", zegt Koning. De bus gaat rijden door de wijken Haveltermade, Koedijkslanden, Oosterboer en het centrum. De halte Bergierslanden vervalt, want daar wonen volgens Koning veel jonge gezinnen met twee auto's. In de spits gaat de bus ook langs werkvoorzieningsschap Reestmond rijden.

Lees ook: Vrijwilligers op de stads- en streekbus: ramp of zegen?

Beroepschauffeurs en vrijwilligers
Connexxion blijft het vervoer uitvoeren, dus het ligt voor de hand dat ze dat met de huidige chauffeurs gaan doen. De vrijwilligers gaan in ieder geval WMO-reizigers begeleiden bij het leren gebruik maken van Openbaar Vervoer in plaats van een WMO-rit van deur tot deur. Ook zullen werklozen met behoud van uitkering als leer-werktraject uiteindelijk chauffeur worden. "Maar in de spitstijden blijven we zeker gebruik maken van beroepschauffeurs", aldus Koning.

50.000 euro voor proef
Volgens de wethouder is de gekozen oplossing een manier om het openbaar stadsvervoer te behouden en tegelijkertijd de kosten van het WMO-vervoer omlaag te brengen. Meppel gaat met het behoud van de stadsdienst geen provinciale bezuiniging in het OV opvangen, want dat is tegen de principes van B en W. "Het OV-stadsvervoer blijft in de benen door de bezuiniging op het WMO-vervoer. De provincie betaalt de bussen en de brandstof en geeft het eerste jaar een bijdrage van 50.000 euro voor deze proef", zegt Koning.

Pilot voor twee jaar
De pilot gaat twee jaar duren. Het resultaat van de proef moet uiteindelijk leiden tot een definitieve oplossing voor kleinschalig vervoer in kleine steden en op het platteland in Drenthe en Groningen. Het nieuwe Openbaar Vervoer en WMO-vervoer in Meppel is dus voor de komende twee jaar gegarandeerd volgens B en W van Meppel.
Meer over dit onderwerp:
Meppel
Deel dit artikel: