"Een historische dag, de kiezer heeft een duidelijke boodschap afgegeven." is de eerste reactie van Wakker Emmen voorman René van der Weide. Maar na het overwinningsfeest moet hij aan de bak om een college te vormen.

Lees ook: Wakker Emmen grote winnaar met vijftien zetels

Nieuw college
Emmen presenteert uiteindelijk als laatste gemeente van Drenthe twee maanden later het nieuwe college. De partij maakt samen met de PvdA en het CDA het beleid onder de noemer 'aanpakken en doen.'

Lees ook: Arends en Wilms blijven wethouder in Emmen

Hoe zit het met de veranderingen die Wakker Emmen aankondigde?
De partij gaat de verkiezingen in met een duidelijk standpunt: geen windmolens in Emmen. Inmiddels is duidelijk dat de windmolens er wel komen. Iets wat het langst zittende raadslid Henk Huttinga van de ChristenUnie de uitspraak ontlokt dat "van de verkiezingsbelofte niks terecht is gekomen. Ik zou me daar wel een beetje voor schamen eerlijk gezegd". De discussie over waar de turbines worden geplaatst, wordt deze maand gevoerd.

Wakker Emmen vindt dat zij zich wel degelijk aan het verkiezingsprogramma heeft gehouden. "Van de tien speerpunten is tachtig tot negentig procent gehaald", zegt wethouder René van der Weide. "Ook op het punt van windmolens hebben we zeker wat bereikt. We zijn overruled door het Rijk, maar hebben wel het gemeentelijke beleid aangepast. Het vorige college zei: 'kom maar'. Bij ons staat in het programma dat we tegen zijn."

Daarnaast merkt de Wakker Emmen-voorman op dat zijn partij voor meer staat dan alleen het tegenhouden van windmolens.

Lees ook: Nieuw college wil Emmen windmolenvrij houden

Een andere belofte van Wakker Emmen was meer aandacht beloofd voor de dorpen en wijken. Vorig jaar is er bijvoorbeeld zes miljoen euro beschikbaar gesteld door de gemeenteraad om te kunnen investeren in dorpen en wijken. Een soort stimuleringsfonds.

Wethouder onder vuur
In het begin kon je merken dat de het voor de Wakker Emmen wethouders allemaal nieuw was en dat ze even moesten wennen in hun rol. Zo had Jisse Otter van financiën het moeilijk tijdens de eerste begrotingsbehandeling. Verschillende fracties reageerden daarop met 'nonchalant, hakkelend en onzeker en gebrek aan visie.' Otter overleefde het debat en heeft inmiddels bij geleerd. Vorig jaar ging het namelijk een stuk beter.

Enquête onder raadsleden
Om er achter te komen hoe de raadsleden van Emmen over het college denken, heeft RTV Drenthe samen met de Stenden Hogeschool een anonieme enquête gehouden. Van de 39 raadsleden hebben 17 de enquête ingevuld. Dat betekent een respons van 43,6 procent. Dat aantal hebben we laten beoordelen door Stenden en hun oordeel is dat we kunnen spreken van een betrouwbaarheid van 90 procent.

Meest populaire wethouder
Wakker Emmen wethouder Jan Bos is de meest populaire wethouder, op de voet gevolgd door Jisse Otter (Wakker Emmen). Bos was een onbekende in de politiek en begon met de zwaarste portefeuille met onder meer de veranderingen rond de WMO. Hij heeft het spel snel door gekregen en krijgt alle lof over z'n betrokken aanpak. Hij luistert en denkt mee volgens de raadsleden.

Opvallend is dat deze Wakker Emmen wethouder het beleid van z'n voorganger Henk Jumelet voortzet en daarvoor wordt geprezen. Terwijl Wakker Emmen juist de grootste criticaster van Jumelet was.

- Jan Bos (Wakker Emmen): 8,3
- Jisse Otter (Wakker Emmen): 8,2
- Bouke Arends (PvdA): 7,7
- René van der Weide (Wakker Emmen): 7,3
- Bouke Durk Wilms (CDA): 7,2

Cijfer college
Het laagste cijfer dat dit college krijgt is een 4, het hoogste is een 10. Gemiddeld krijgt het college van de Emmer raadsleden een 7,1.

Verbeterpunten
Volgens de raadsleden is er op een aantal punten nog werk aan de winkel:
- Gebrek aan duidelijke visie op de toekomst
- Uitvoeren wat de vorige raad besloten heeft; komt met eigen beleid
- Meer daadkracht tonen op het dossier windmolens

Zit dit college de rit uit?
Maar zes raadsleden hebben antwoord gegeven op deze vraag en dat is te weinig om conclusies te trekken. Volgens RTV Drenthe verslaggever Ineke Kemper zou het goed kunnen dat dit college het volhoudt tot het eind, maar veel hangt af van de windmolendiscussie die deze maand speelt. Die kan de verhoudingen nog wel op scherp zetten. "En voor de komende twee jaar: als het nog wel misgaat dan zou dat bijvoorbeeld kunnen omdat een van de andere college partijen PvdA of CDA er strategisch voor de verkiezingen de stekker er uit trekt."