"Alles draaide om het zo efficiënt mogelijk opslaan en vervoeren van graan en vee", zegt Koopstra. De archeoloog deed eerder onderzoek naar de grafkelder van de Magnuskerk in Anloo. De kerk is gebouwd met tufsteen, afkomstig uit de Duitse Eifel.

"De stenen kosten nu drie à vier euro per stuk. In die tijd dat ze met de hand uitgehakt moesten worden was dat nog vele malen duurder", stelt archeoloog Koopstra. Volgens hem kon het bisdom alleen aan voldoende geld komen om de kerk te bouwen als het hele gebied 'zo efficiënt mogelijk werd uitgebuit'. De Magnuskerk werd gebouwd rond het jaar 1050.

'Alles stond in het teken van het bisdom'
"Iedereen mocht hier wonen, maar alles stond in het teken van het bisdom." Koopstra denkt dat tussen Anloo het Anloërdiepje tal van gebouwen hebben gestaan die zich bezig hielden met de verwerking van wol, runderhuiden en graan.

"Aan de oever van het water stond een grote boerderij voor opslag van alle goederen. Bij winterdag als het water hoog stond kon alles snel worden afgevoerd naar Utrecht of andere handelssteden en omgezet worden in geld", vertelt Koopstra.

Restanten van een gracht
In het landschap zijn volgens de archeoloog nog de restanten van een gracht te zien die om het pakhuis heen lag. Koopstra vermoedt dat in de grond nog veel meer aanwijzingen te vinden zijn, maar vanwege wetgeving zijn opgravingen niet mogelijk.

Tijdens de Magnuslezing op woensdagavond 15 november in Anloo vertelt Koopstra meer over zijn theorie, die overigens niet onomstreden is. "De gevestigde orde is het hier niet mee eens, maar ze komen niet met een betere theorie."