De kijkers en luisteraars naar RTV Drenthe worden bij deze omroep vertegenwoordigd door de regionale mediaraad, de opvolger van het PBO/de Programmaraad. De leden van de mediaraad representeren verschillende maatschappelijke stromingen in Drenthe.

Wat doet de regionale mediaraad?

De mediaraad ziet erop toe dat al die aspecten van de Drentse samenleving in de uitzendingen aan bod komen. De tweede hoofdtaak van de mediaraad is het vaststellen en toetsen van het gevoerde programmabeleid van RTV Drenthe, aan de voorschriften van het Commissariaat van de Media. De mediaraad controleert onder meer of in de programma’s van de omroep minstens 50 procent van de zendtijd besteed wordt aan informatie, cultuur en educatie, de zogeheten ICE-norm. Alle regionale omroepen hebben een mediaraad. Dat is vastgelegd in de Mediawet.

Binnen RTV Drenthe is de regionale mediaraad een zelfstandig en onafhankelijk orgaan. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van de omroep. De leden van de mediaraad mogen geen bestuursfunctie bekleden of werken bij een commerciële of publieke omroep. De leden van de mediaraad kunnen zelfstandig onderzoek doen binnen hun doelgroep. Ook kan de mediaraad gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de directie/hoofdredactie. De journalistieke onafhankelijkheid van de redactie is gewaarborgd.

Samenstelling

De regionale mediaraad bestaat uit 10 leden. Zij vertegenwoordigen de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke richtingen in Drenthe en beschikken over aantoonbare ervaring en deskundigheid op hun gebied. Daarnaast moeten zij een algemene belangstelling hebben voor de radio- en tv-programma’s van RTV Drenthe. Alle leden van de mediaraad wonen in Drenthe. Bij de samenstelling van het orgaan wordt er naar gestreefd dat de leden een evenredige afspiegeling vormen van de Drentse samenleving wat betreft leeftijd, geslacht en woonplaats. De mediaraad vergadert minimaal vier keer per jaar. De mediaraad werkt op grond van de statuten van RTV Drenthe en op basis van de Handleiding Regionale Mediaraden van de RPO. Vacatures worden opengesteld via de website van RTV Drenthe.

Inwoners van de provincie Drenthe die de regionale mediaraad willen benaderen met vragen, suggesties of op- of aanmerkingen kunnen dit mailen.

De mediaraad van RTV Drenthe bestaat per 1 januari 2020 uit de volgende leden, met vermelding van woonplaats en de doelgroepen, die zij vertegenwoordigen:

De heer G. Volkers (Gerrit), voorzitter
Hooghalen
onafhankelijk voorzitter

De heer B. Altena (Bert)
Assen
kerkgenootschappen en organisaties op geestelijke grondslag

De heer G. Ensing (Grietus)
Weerdinge
kleine dorpen

De heer R.G. Koops (Roelof), secretaris
Dwingeloo
namens Vereniging Vrienden RTV Drenthe

De heer D. Rinsampessy (Djodjie)
Assen
etnische- en culturele minderheden & maatschappelijke zorg en welzijn

Mevrouw S. Grobbink (Sabine)
Barger-Compascuum
agrarische sector/werkgevers en werknemers

Mevrouw A Oosting (Aranka)
Emmen
kunst en cultuur

De heer G.J. de Vos (Ger)
Assen
educatie/onderwijs

Mevrouw J. van den Berg (Judith)
Vries
recreatie & toerisme, natuur & milieu

Mevrouw M. Lunenborg-Sieben (Margriet)
Dalen
sport