Regionale mediaraad

RTV Drenthe werkt op basis van een publieke zendmachtiging, verstrekt door het Commissariaat voor de Media, op voordracht van de provincie Drenthe.

We zijn als regionale publieke media-instelling onderworpen aan regels die in de Mediawet zijn opgenomen. Onderdeel daarvan is het benoemen van een regionale mediaraad die representatief is voor de belangrijkste in de provincie voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Bij de samenstelling van het orgaan is het streven dat de leden een evenredige afspiegeling vormen van de Drentse samenleving wat betreft leeftijd, geslacht en woonplaats.

Binnen RTV Drenthe is de mediaraad een zelfstandig en onafhankelijk orgaan. De raad valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur (de directie) van de omroep en bestaat uit tien leden. Alle leden wonen in de provincie Drenthe.

De mediaraad bepaalt het media-aanbod van onze omroep en evalueert dit aan de hand van de missie en de taken van de regionale omroep en aan de voorschriften van het Commissariaat voor de Media.

Verder ziet de mediaraad erop toe dat zo veel mogelijk aspecten uit de Drentse samenleving in het media-aanbod van RTV Drenthe voorbij komen.

Nieuwe vacatures in de mediaraad worden opengesteld via de website van RTV Drenthe.

Inwoners van de provincie Drenthe die de regionale mediaraad willen benaderen met vragen, suggesties of op- of aanmerkingen kunnen dit mailen.

De regionale mediaraad van RTV Drenthe is per 1 januari 2020 als volgt samengesteld:

Gerrit Volkers, voorzitter

Hooghalen

Roelof Koops, secretaris

Dwingeloo
afgevaardigd namens Vereniging Vrienden RTV Drenthe


Bert Altena

Assen
kerkgenootschappen en organisaties op geestelijke grondslag


Grietus Ensing

Weerdinge
kleine dorpen


Max Tetelepta

Hoogeveen
etnische- en culturele minderheden

Cees Vermeeren
Hijken
maatschappelijke zorg en welzijn

Sabine Grobbink

Barger-Compascuum
agrarische sector/werkgevers en werknemers


Aranka Oosting

Emmen
kunst en cultuur


Ger de Vos

Assen
educatie/onderwijs


Judith van den Berg

Vries
recreatie & toerisme, natuur & milieu


Margriet Lunenborg-Sieben
Dalen
sport