Drenthe Toen

Drenthe Toen 27 november 2022 12:15 - 13:00

In de vierdelige serie over de zes kinderen uit het gezin Postma uit Emmen staan we vanmiddag stil bij twee zonen en de enige dochter: Frouwkje. Verder een oproep om nominaties in te sturen voor de komende DHV-prijs. De prijs van de Drentse Historische Vereniging voor wie zich bezighoudt met geschiedenis en Drenthe. Bond Heemschut bevindt zich vanmiddag in een reusachtig natuurgebied in Zuidwest-Drenthe.

Drenthe Toen

Drenthe Toen

5 februari 13:00 - 14:00 In de zesde aflevering van onze zoektocht naar een burcht, slot of kasteel in Angelslo stuiten we samen met Johan Withaar uit Emmen op archiefstukken die steeds weer een nieuw puzzelstukje van dit vraagstuk blootleggen. Met professor Auke van der Woud ontdekken we manieren van vervoer in een leeg, of althans leger dan nu, Nederland. Hoe kwam je van A naar B? Met de trekschuit bijvoorbeeld. Juweeltjes en Jammerklachten is op kerkbezoek in Vledder.
Drenthe Toen

Drenthe Toen

5 februari 12:15 - 13:00 Afgelopen week kondigde Philips grote ontslagen aan. Hoe anders was dat pak 'm beet 100 jaar geleden. Arme Drenten, voornamelijk uit het veen, verruilden plaggenhut voor stenen huis in Eindhoven, zoals radiomaker Hitjo D. Schuth.  Vaak met de hele familie, want Philips kon de grote Drentse gezinnen goed gebruiken. In 1965 interviewt de RONO een aantal van deze 'landverhuizers'. En voorlopig voor de laatste keer Paul Brood over de Wateratlas NL, die we vier weken lang mogen weggeven.
Drenthe Toen

Drenthe Toen

29 januari 13:00 - 14:00 Professor Auke van der Woud schreef veel boeken, waarvan zijn meest recente: 'De Nederlanden. Het lege land 1800-1850' is. In de vroege 19e eeuw draaide het in Drenthe veel om eigenbelang. Dat moest ook wel want Den Haag keek nauwelijks naar het noorden om. Met Bond Heemschut bezoeken we de Pancratiuskerk in Diever, Paul Brood vertelt over de wateratlas NL en Aaldert Oosterhuis sluit af met Old Neis.
Drenthe Toen

Drenthe Toen

29 januari 12:15 - 13:00 Veenmummies en veenskeletten, bewaard gebleven in het hoogveen dat ooit grote delen van Europa bedekte. Hiermee vertelt dat hoogveen een geschiedenis en verhalen over mens, geweld en geloof. Er is een groot onderzoek geweest en Dr. Roy van Beek van de Universiteit Wageningen, een van de betrokken onderzoekers, vertelt wat de belangrijkste uitkomsten zijn. Stond er ooit een slot in Angelslo? De zoektocht gaat door, met onderzoeker Johan Withaar en Henk Luning vertelt over het bezoek van twee koninginnen aan Assen, in 1895.