Veur de Preek

Veur de Preek 21 november 2021 08:00 - 09:00

Marturion uit Beilen was in de jaren ’70 een regionaal bekende muziek- en zanggroep die gemiddeld twee keer per maand optrad of meewerkte aan kerkdiensten. Begin jaren ’80 werd een LP opgenomen. Hiervan hoort u vanmorgen het lied ‘De Liefde’, naar het Bijbelboek 1 Corinthiërs 13, dat aansluit op de korte gedachte en tevens oproep van dominee Karlijn Kwint uit Meppel, om in deze moeilijke corona-tijden toch vooral verdraagzaam te blijven. Daarnaast, op deze Gedachtenis-zondag, muziek van o.a. de Chr. mannenkoren uit Steenwijk en Staphorst, het Young Ladies Choir Rejoice, de Cambridge Singers, Voces8 en organist Piet Wiersma.