Veur de Preek

Veur de Preek 19 september 2021 08:00 - 09:00

Deze maand bestaat Veur de Preek 20 jaar. In de beginjaren van dit programma trokken we met regelmaat de provincie in, om opnames te maken van de talrijke religieuze koren in onze regio. Vele hiervan zijn intussen door vergrijzing ter ziele gegaan. Vanmorgen hoort u een opname uit 2003 van het toenmalig Ned. Herv. Kerkkoor te Borger, onder leiding van Wim Opgelder. Daarnaast muziek van o.a. Cantate Deo uit Amersfoort, het jongerenkoor Cantilena, het Kampen Boys Choir, het Hulster Gemengd koor en organist Klaas Jan Mulder. Dominee Melle Leffers, voorganger van de Stefanuskerkgemeente in Westerbork en de Kloosterkerk in Ter Apel, verzorgt vanmorgen de korte overweging.