Veur de Preek

Veur de Preek 19 april 2020 08:00 - 09:00

Afgelopen zondag, Eerste Paasdag, overleed musicus Louis van Dijk, op 78-jarige leeftijd. Zijn virtuoze muzikaliteit zal door velen zeer gemist worden. Zijn muziek komt ook wekelijks voor in Veur de Preek, als omlijsting van de korte overweging van de diverse voorgangers. Omdat dit altijd maar een kort fragment is kunt u vanmorgen luisteren naar het hele werk, dat komt uit het project Musica di Gloria, en eigenlijk een soort samenvoeging is van twee liederen: Als ik Hem maar kenne, en Beveel gerust uw wegen. Verder muziek van o.a. de Credo Singers, Vox Humana, Valerius uit Emmen, het Chr. Mannenkoor Meppel en organist Dirk Out. Dominee Diete Kits uit Bovensmilde verzorgt vanmorgen de korte overdenking.