Veur de Preek

Veur de Preek 19 januari 2020 08:00 - 09:00

Musicus Nico Verrips was in de tweede helft van de vorige eeuw maar liefst ca. 50 jaar cantor-organist in de Grote- of Mariakerk in Meppel. In 1991 kreeg hij de eervolle opdracht van de Provincie Drenthe om een muziekstuk te componeren voor orgel en strijkorkest. Het werk ging nog datzelfde jaar in Meppel in premiere, met de componist aan het orgel. Deze zondag, bijna 30 jaar later, het slotgedeelte uit dit concert, wederom uit de Mariakerk in Meppel, maar dan met de opvolger van Verrips aan het orgel: Mannes Hofsink. Verder in Veur de Preek muziek van o.a. het jongerenkoor Hananja, het Chr. Mannenkoor Steenwijk, het Kampen Boys Choir en Jubilate Deo. De korte overweging is vanmorgen van Helene Westerik, voorganger van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Midden Drenthe.