Veur de Preek

Veur de Preek 10 oktober 2021 08:00 - 09:00

De evangelist Eduard Gerdes schreef in het jaar 1858 de tekst van het overbekende lied ‘Daar ruist langs de wolken’. In datzelfde jaar werd hij aangesteld als evangelist in de Veenkoloniën, met als standplaats Gasselternijveen. Het is dus zeer wel denkbaar dat de Drentse wolken hiervoor als inspiratiebron hebben gediend... Vanmorgen sluit het lied in ieder geval prachtig aan op de korte overdenking van Ds. Ineke Thurkow uit Beilen. Daarnaast in Veur de Preek muziek van o.a. het Chr. Mannenkoor Salvatori, Cantate Deo uit Amersfoort, het Vocaal Ensemble Magnificat uit Emmen en organist Frank Kaman.