Veur de Preek

Veur de Preek 22 september 2019 08:00 - 09:00

We leven in een complexe wereld, waarin anno 2019 in diverse landen sprake is van conflicten, oorlogen of burgeroorlogen. Hierbij speelt religie – hoe tegenstrijdig eigenlijk – vaak een grote rol. Deze zondag staan we aan het begin van de Vredesweek. Ook muzikaal staan we hierbij stil, met o.a. muziek van gezamenlijke koren o.l.v. Vincent van Dam, het koor Salem uit Ridderkerk, Canticum Groninghae en Nieuw Synfonietta uit Amsterdam. Dominee Diete Kits uit Bovensmilde verzorgt vanmorgen de korte overweging.