ROEG
Terugkijken

ROEG

ROEG 26 september 2020 17:11 - 17:30

Het Leggelderveld: de 'parel van Drenthe' noemt boswachter Ruud Kreetz van Natuurmonumenten het. Samen kijken we naar de mooie kanten van dit natuurgebied, maar ook naar het risico: de droogte. Daar heeft ook het beekdal van de Geeserstroom mee te maken, de moerasvogels zijn er inmiddels vertrokken. En André Efftink van Landschapsbeheer Drenthe laat ons zien hoe bomen reageren op de droogte.

Roeg!

2 december 17:12 - 17:32 Beleef de natuur, het water en de cultuurhistorie van Drenthe. Elke week neemt ROEG! je mee het bijzondere Drentse landschap in. Zie wat er bloeit, groeit en beweegt. En kom meer te weten over het erfgoed van Drenthe, dat vaak te midden van de natuur te vinden is.

Roeg!

25 november 17:12 - 17:32 De Onlanden wordt natter, hoe gaat dat er precies uitzien? Met boswachters Kees van Son van Staatsbosbeheer en Bart Zwiers van Natuurmonumenten zoomen we in op de balans tussen water en natuur Marieke van Leeuwen van waterschap Noorderzijlvest laat zien hoe er 5,2 miljoen kuub extra water geborgen kan worden.

Roeg!

18 november 17:12 - 17:32 Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten maakt zich zorgen over de natuur. Een deel van de heide van natuurgebied Vijftig Bunder ziet hij snel achteruitgaan. Maatregelen nemen blijkt niet zo makkelijk. Op het Dwingelderveld zijn ook zorgen over de heide, daar wordt met de hand geplagd. En we zijn te gast op landgoed Overcingel, waar het monumentale erfgoed behouden wordt voor de toekomst.

Roeg!

11 november 17:12 - 17:32 Met Bertil Zoer van Het Drentse Landschap maken we een wandeling over het Drouwenerzand, een gebied met veel geschiedenis. Van het aangeplante bos naar het stuifzand, waar we een bankje tegenkomen ter ere van jonkheer Hora Siccama, de historische Kwartjesberg en aangeplant helmgras. Suze Sanders draagt een gedicht voor en we gaan mee met schilders die de Drentse beken op het doek zetten.