Het nieuwe Kenniscentrum Bever benoemt knelpunten en oplossingen

Bever
In 2007 werd de bever geherintroduceerd in onze provincie © Henk van Harskamp
De bever is alweer bijna vijftien jaar terug van weggeweest. In 2007 werden de eerste bevers in Drenthe uitgezet en sindsdien is de populatie tot een kleine tweehonderd dieren gegroeid. Een positieve ontwikkeling bezien vanuit de biodiversiteit maar bevers kunnen ook schade aanrichten.
Door de toename van het aantal dieren groeit de behoefte aan informatie. Het doel van het vandaag geopende Kenniscentrum Bever is het delen van kennis en het bundelen van krachten om zo op een duurzame wijze samen te leven met de bever.

Informatiebron

De nieuwe website van het kenniscentrum geeft informatie over de ecologie van het aquatische knaagdier maar ook over knelpunten en mogelijke oplossingen voor graaf-, nat-, vraat- en knaagschade en de juridische aspecten daarvan. De site bevat een bibliotheek met achtergronddocumenten en beverprotocollen. De komende jaren wordt de website verder uitgebouwd.
Het Kenniscentrum Bever is een samenwerkingsverband tussen organisaties die vanuit verschillende disciplines met bevers in aanraking komen. Het initiatief is van STOWA, Rijkswaterstaat, ProRail, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en de Zoogdiervereniging. Andere organisaties zijn welkom om hun kennis over de bever binnen het kenniscentrum te delen.

Beversymposium

Het Kenniscentrum Bever is officieel geopend tijdens het beversymposium in Ravenstein. Tijdens dit symposium zijn in presentaties verschillende vragen aan de orde gesteld, zoals: hoe kun je het beste beversporen vinden? Welk effect hebben bevers op de waterkwaliteit en koolstofopslag? En hoe sterk zal de beverpopulatie de komende jaren nog blijven groeien? De presentaties zijn binnenkort op de website van het Kenniscentrum Bever terug te vinden.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl