Aanpassen of verwijderen van artikelen

RTV Drenthe doet er alles aan om zo zorgvuldig mogelijk het Drentse nieuws te brengen.

Dat betekent dat we waar mogelijk contact leggen met de betrokkenen en ook wederhoor toepassen.

Het kan voorkomen dat een reactie op een artikel later wordt gepubliceerd dan het oorspronkelijke nieuwsbericht, maar uiteindelijk proberen de journalisten een onderwerp van alle kanten te benaderen.

De redactie krijgt soms de vraag van betrokkenen of een bericht verwijderd kan worden. Dat heeft er vaak mee te maken dat in het leven van een betrokkene zaken zijn veranderd, of het onprettig is om geconfronteerd te worden met gebeurtenissen uit het verleden.

De lat ligt bij elke journalistieke organisatie hoog om artikelen te verwijderen of wezenlijk aan te passen.

Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het publieke belang van zo volledig mogelijk, betrouwbare archieven wijken voor het particuliere belang van diegene die daarom vraagt.

RTV Drenthe heeft oog voor kwetsbaren, zoals kinderen. Daarvoor geldt dat we in een deel van onze berichtgeving waarin kinderen worden vermeld uitdrukkelijk proberen om de betrokkenen te anonimiseren. Dat gaat dan om bijvoorbeeld een vermissingszaak die inmiddels is opgelost.

Als we een reportage maken of een artikel schrijven over een leuke sponsoractie van een kind voor een goed doel is dit natuurlijk niet aan de orde.

Zoals in de Nederlandse journalistiek gebruikelijk is passen we het anonimiseren ook toe bij strafzaken waarover we schrijven. We noemen geen achternamen, we plaatsen geen herkenbare foto's.

Voor de archieffunctie die onze website heeft en om niet aan geschiedvervalsing te doen vindt RTV Drenthe het van belang om onze oorspronkelijke berichtgeving zoveel mogelijk online te laten bestaan. Ook als er inmiddels veranderingen hebben plaatsgevonden.

De datum van publicatie is te zien bij onze berichten, daarom is ook helder wanneer iets heeft plaatsgevonden.

Maken we vervolgberichten dan is ook duidelijk dat die artikelen op een later moment zijn geschreven.

Feitelijke onjuistheden passen we -in overleg- zo snel mogelijk aan.